Publisert:

Skjelåsen

Skjelåsen, Drange, godkjent mindre endring, auka utnyttingPlan- og bygningsutvalet i Os kommune  godkjente 15. desember 2016 mindre endring for Skjelåsen, Drange. Planendringa går på fordelinga av antal bustader innanfor dei ulike felta, samt å ta ut byggegrenser og nytte gesimshøgd i staden for mønehøgd. Innanfor eitt av felta er òg utnyttinga og gesimshøgda auka.

Tilsvarande

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]