Skjelåsen

Skjelåsen, Drange, godkjent mindre endring, auka utnytting

Plan- og bygningsutvalet i Os kommune  godkjente 15. desember 2016 mindre endring for Skjelåsen, Drange. Planendringa går på fordelinga av antal bustader innanfor dei ulike felta, samt å ta ut byggegrenser og nytte gesimshøgd i staden for mønehøgd. Innanfor eitt av felta er òg utnyttinga og gesimshøgda auka.

Skriv ut

Kart og tilleggsfiler