Publisert:

Skjelåsen

Skjelåsen, Drange, godkjent mindre endring, auka utnyttingPlan- og bygningsutvalet i Os kommune  godkjente 15. desember 2016 mindre endring for Skjelåsen, Drange. Planendringa går på fordelinga av antal bustader innanfor dei ulike felta, samt å ta ut byggegrenser og nytte gesimshøgd i staden for mønehøgd. Innanfor eitt av felta er òg utnyttinga og gesimshøgda auka.

Tilsvarande

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]