Bybanen

Mindemyren, delfelt S7

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan «Årstad. Gnr. 15 Bnr. 429 m. fl., delfelt S7 Mindemyren» i Bergen kommune. Planarbeidet innebærer at gjeldende planer for området planid 30020000 ÅRSTAD. GNR 15, DEL AV NYHAUGEN, GNR 13, DEL AV STORETVEIT vedtatt i 1950 og planid 30890000 ÅRSTAD. GNR 15,…

Kaigaten 1

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Bergenhus. Gnr. 166 Bnr. 958 m. fl. Kaigaten 1, i Bergen kommune. Planarbeidet innebærer endring av planid: 16950000, Bergenhus. Bybane i Bergen, delstrekning 1 sentrum – Nygårdstangen av 29.09.2003.