Boligsenteret Prosjektutvikling AS

Varslingskart Kvernslåttvegen

Kvernslåttvegen

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Ytrebygda, gnr. 120 bnr. 113, Kvernslåttvegen i Bergen kommune. Reguleringsplan: En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk…