bergen

Østre Hopsvegen_FB

Vi feirar vedtatt plan for Østre Hopsvegen!

Bergen bystyre vedtok onsdag 24.02.21 planen for Østre Hopsvegen.

Kaigaten 1

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Bergenhus. Gnr. 166 Bnr. 958 m. fl. Kaigaten 1, i Bergen kommune. Planarbeidet innebærer endring av planid: 16950000, Bergenhus. Bybane i Bergen, delstrekning 1 sentrum – Nygårdstangen av 29.09.2003.