Publisert:

Østre Hopsvegen_FB

Vi feirar vedtatt plan for Østre Hopsvegen!

Bergen bystyre vedtok onsdag 24.02.21 planen for Østre Hopsvegen.

Med realisert plan vil borna i området no få utbetra delar av skulevegen sin i Kloppedalsvegen, i tillegg til at området får nye moderne bustader.

Bustadprosjektet er i tråd med kommunen sine overordna planar.

Planen legg til rette for inntil 10 nye einingar med gode lys og soltilhøve. Parkering vi vere i garasje under bygga.

Tilsvarande

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]