Vi feirar vedtatt plan for Østre Hopsvegen!

Bergen bystyre vedtok onsdag 24.02.21 planen for Østre Hopsvegen.

Med realisert plan vil borna i området no få utbetra delar av skulevegen sin i Kloppedalsvegen, i tillegg til at området får nye moderne bustader.

Bustadprosjektet er i tråd med kommunen sine overordna planar.

Planen legg til rette for inntil 10 nye einingar med gode lys og soltilhøve. Parkering vi vere i garasje under bygga.

Skriv ut