Angeltveit vest

20 OVERSIKT Angeltveit vest

Angeltveit vest

Endringa for Angeltveit vest vart vedteken i Komite for plan og byutvikling i Fjell kommune 23. oktober 2018.

Angeltveit vest

Varsel om mindre endring eller reguleringsendring av del av plan-ID 20060038 Angeltveit vest, gnr. 23, bnr. 4, 6 m.fl., Fjell kommune