Publisert:

Angeltveit vest

Endringa for Angeltveit vest vart vedteken i Komite for plan og byutvikling i Fjell kommune 23. oktober 2018.

Endringa er utarbeidd av Ard arealplan i samarbeid med Arkitekt Rolv Eide på vegne av Eide Gruppen AS.

Føremålet med endringa er å få utført justeringar i plankart og føresegner for felt T01 og T02 med tilhøyrande områder i gjeldande plan slik at ein vil få ein busetnad som blir mindre dominerande, fører til mindre terrenginngrep og passar betre inn i området. Endringa legg opp til mindre husvære enn godkjent plan, hus i rekke istadenfor blokkar, som vil gje ein vesentleg lågare busetnad. Endring vil vidare opne for 34 bueining medan gjeldande plan opnar for 30 bueininga

Tilsvarande

Damsgårdssundet nord

Mindre endring av reguleringsplan for Damsgårdssundet nord ble vedtatt 3. mars 2016 i Byrådet i Bergen. BOB Boligutleie AS har vært oppdragsgiver for planarbeidet.

Flyndrevika

Nordre Gommershaugen

Reguleringsplanen for Nordre Gommershaugen vart vedteke av bystyret i Bergen 16.06.2021. 

Solneset

Reguleringsplan Solneset, Solund kommune