Ådnevikvarden

Ådnevikvarden

Detaljreguleringsplan for Ådnevikvarden vart vedteken i Øygarden kommunestyre 19. juni 2019.

Ådnevikvarden

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Ådnevikvarden, gnr. 50, bnr. 1 m.fl., Øygarden kommune.