ABChus

Søvikdalen

Søvikdalen

Reguleringsplanen for Søvikdalen vart vedteke av bystyret i Bergen 27.10.2021. 

plankart Fiksnesvika

Fiksnesvika

VARSEL OM ENDRING ETTER FORENKLA PROSESS FOR PLANID 20090002 FIKSNESVIKA, GNR 14 BNR 4 OG 87 – KLEPPE, ØYGARDEN KOMMUNE I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-14, varslar vi om at vi vil sende inn søknad om endring etter forenkla prosess for planid 20090002, Fiksnesvika, gnr. 14 bnr. 4 og 87 – Kleppe.…