Publisert:

Stamnes sentrum

Førebels områdereguleringsplan for Stamnes sentrum27. aug. vart det halde bygdemøte på Stamnes skule i høve reguleringsarbeidet for Stamnes sentrum. Om lag 60 menneske stilte, og det kom mange gode innspel og kommentarar til dei førebelse planane.  Vi tar gjerne i mot fleire innspel og kommentarar no i etterkant, og har sett ein frist på éi veke for dette. Det vil seie at vi etter tysdag 3. september tar innspela med oss når vi skal jobbe vidare med justeringar i planane.

I menyen til høgre ligg plankart, illustrasjonsplan og presentasjonen av dei sju delområda slik dei vart presentert i møtet på Stamnes skule.

Innspel og spørsmål kan sendast til eller du kan nytte skjemaet under.

Vi ser fram til nyttige innspel og eit godt vidare samarbeid med alle partar i planarbeidet.

Tilsvarande


Publisert