Publisert:

Heggland industriområde II

Heggland industriområde II vart vedtatt i kommunstyret i Os 27. september 2016.Reguleringsplanen legg opp til ei vidareføring av bruk og infrastruktur i industriområdet som grensar til dette planområdet. Omsyn til elva har vore sentralt i planarbeidet.

Optibo as har vore tiltakshavar for arbeidet.

Tilsvarande

Østre Hopsvegen

Østre Hopsvegen

Reguleringsplanen for Østre Hopsvegen vart vedteke i Bergen bystyre 24.02.2021. Planforslaget er utarbeidd av Ard Arealplan i samarbeid med Link Arkitektur, på vegne av forslagsstillar […]

Aspedalen

Aspedalen

Reguleringsplanen for Aspedalen vart vedteken av bystyret i Bergen 24.11.2021.

Søvikdalen

Søvikdalen

Reguleringsplanen for Søvikdalen vart vedteke av bystyret i Bergen 27.10.2021. 

Stavkirkevegen

Stavkirkevegen

Reguleringsplanen for Stavkirkevegen vart vedteke av bystyret i Bergen 22.06.2022. 


Publisert