Publisert:

Vedtatt reguleringsplan

Ytrebygda, Gnr. 39, Bnr. 75, Dortledhaugen, Mindre endring av reguleringsplanMindre endring av reguleringsplan for Dortledhaugen vart vedtatt i Byrådet i Bergen kommune 26.02.2015.  Endringen inneber ei auking frå éin til to einebustader og auka utnyttingsgrad frå TU- 15 % til % – BRA = 60 %. Nye bygg vil få byggehøgde på inntil 7,5 m og kan etablerast med flatt tak istedanfor pulttak/valmtak. Samarbeidande arkitekt i prosjektet har vore GRASP Arkitekter og utbygger er Dortledhaugen 38 AS.

Tilsvarande

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]


Publisert