Dorledhaugen

Vedtatt reguleringsplan

Ytrebygda, Gnr. 39, Bnr. 75, Dortledhaugen, Mindre endring av reguleringsplan