Samlokalisering

Samlokalisering

Ard arealplan har inngått samarbeidsavtale med SGC GeoFare AS om deling av kontorlokale i Bergen. SGC GeoFare vil i fyrste omgang leige 1-2 kontorplassar i Ard sine lokale, og på den måten etablere seg ytterlegare i Bergen. Vi vonar samlokaliseringa vil skape eit godt samarbeid som kjem båe firmaene sine kunder til gode. Til dømes vil vi i Ard no kunne avklåre spørsmål om skredfare og krav til tryggleik direkte med SGC GeoFare sine medarbeiarar. Dette er spørsmål som vi har erfart vert stadig meir aktualiserte i alle våre reguleringsplanar.

Skriv ut