Publisert:

Samlokalisering

SamlokaliseringArd arealplan har inngått samarbeidsavtale med SGC GeoFare AS om deling av kontorlokale i Bergen. SGC GeoFare vil i fyrste omgang leige 1-2 kontorplassar i Ard sine lokale, og på den måten etablere seg ytterlegare i Bergen. Vi vonar samlokaliseringa vil skape eit godt samarbeid som kjem båe firmaene sine kunder til gode. Til dømes vil vi i Ard no kunne avklåre spørsmål om skredfare og krav til tryggleik direkte med SGC GeoFare sine medarbeiarar. Dette er spørsmål som vi har erfart vert stadig meir aktualiserte i alle våre reguleringsplanar.

Tilsvarande

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]


Publisert