Publisert:

Notat fra digitalt nabomøte 8. desember

Det ble avholdt et digitalt nabomøte tirsdag 8. desember der planlagt boligprosjekt i Stavkirkevegen 11b ble presentert. Arkitekt viste en 3D-presentasjon for prosjektet og en fremdriftsplan ble presentert. Det var mulig for deltakere i møtet å stille spørsmål. Vedlagt ligger notat fra møtet.

Tilsvarande

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]


Publisert

Tags: