Syltneset

Dudlatun

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal settast i gong detaljregulering for Dudlatun, gnr. 21, bnr. 12 m. fl., Radøy kommune.