Urhaug

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal settast i gong detaljregulering for Urhaug B24, gnr. 45, bnr. 371,423 m. fl., Radøy kommune.

Kart og tilleggsfiler