Oksla, Revahjellane

Varsel om utvidelse av planområde I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 blir det med dette varslet utvidelse av planområdet for reguleringsplan for Oksla, Revahjellane, Indre Arna, gnr. 301, bnr. 3 m. fl., Bergen kommune.

Kart og tilleggsfiler