Haugaseto

Hva viser kartet?

Detaljregulering for Haugaseto, Øygarden kommune

I medhald av plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 vert det med dette sendt ut avgrensa varsel om utvida plangrense for detaljregulering for Haugaseto, gnr. 142, bnr. 1, 2 mfl. – Kåravika, i Øygarden kommune (plan-ID: 124520180002). Oppstart av planarbeidet vart først varsla 09.06.17. Grunna utviding av planområdet vart det varsla ny oppstart og utviding…

Plangrense Kåravika

Haugaseto

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID. I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Haugaseto, gnr. 142, bnr. 1, 2 mfl. – Kåravika, i Øygarden kommune. Oppstart av reguleringsplanarbeidet vart først varsla 09.06.17. Grunna at det er ei stund sidan varsel om…

Haugaseto

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Haugaseto, gnr. 42, bnr. 2 m.fl. – Spildepollen, i Sund kommune.