Tveiten

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8) vert det varsla oppstart av arbeid med reguleringsendring for reguleringsplanane Tveiten Garveritomta (planid: 1263-201104) og Tveiten (1263-22112006) i Lindås kommune.

Kart og tilleggsfiler