Vestli nord

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av endring eller mindre endring av del av reguleringsplanen Planid 9615000, ARNA. GNR 284 BNR 52, VESTLI NORD. Bergen kommune.

Kart og tilleggsfiler