Forland-Marsteinen hotell

Forland-Marsteinen hotell

VARSEL OM ENDRING ETTER FORENKLA PROSESS FOR PLANID 2005000 GNR 15 BNR 231 OG 254 – FORLAND/ MARSTEINEN HOTELL, ØYGARDEN KOMMUNE