Flaktveit

Liavegen

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan «Åsane. Gnr. 207 Bnr. 59 m. fl. Liavegen, boliger- blokkbebyggelse» i Bergen kommune. Planarbeidet innebærer endring av planid: 3690000, «Åsane. Gnr 207 bnr 1, 2 m.fl., Flaktveit Li felt I».