feire

Østre Hopsvegen_FB

Vi feirar vedtatt plan for Østre Hopsvegen!

Bergen bystyre vedtok onsdag 24.02.21 planen for Østre Hopsvegen.