Fanaflaten

Fanaflaten

VARSEL OM BEGRENSET HØRING TIL BERØRTE NABOER I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles det om begrenset høring for detaljreguleringsplan «Fana. Gnr. 96 Bnr. 42 m. fl., Fanaflaten» i Bergen kommune. Reguleringsplanforslaget for Fanaflaten var ute på høring og offentlig ettersyn i perioden 04.08.18-18.09.18. I etterkant av dette har det blitt gjort…