Eidsvoll kommune

Feiring vgs.

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Feiring vgs. gnr. 232 bnr. 62 mfl. – Årnes i Eidsvoll kommune. Det varsles samtidig om at det i henhold til plan- og bygningslovens §17-4 vil innledes forhandlinger om inngåelse av utbyggingsavtale for planområdet, jf. Prinsippsak…