Bx Eiendom AS

Verkstomten-Askvegen

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424, 425, 426 og 633 i Askøy kommune.