Butikkeiendom vest

Hagerups vei 52

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av detaljregulering for Hagerups vei 52, gnr. 160, bnr. 216, m fl. Bergen kommune.