Brennhaugen Utvikling AS

Varslingskart Brennhaugen vest

Brennhaugen vest

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles ny oppstart av reguleringsplan for Fana bydel, gnr. 13 bnr. 629 m. fl. Brennhaugen Vest, boliger, Reguleringsplan, Bergen kommune. Høsten 2018 ble planforslaget for Brennhaugen vest avvist av bystyret i Bergen. Bystyret ønsket å se et omarbeidet forslag. Prosessen med å omarbeide forslaget er nå…