Baronivegen

Baronivegen 4

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID: REGULERINGSPLAN FOR BARONIVEGEN 4, KVINNHERAD KOMMUNE

Baronivegen

Varsel om oppstart av reguleringsplan med konsekvensutgreiing og planprogram for Baronivegen 4, gnr. 83 bnr. 73 m.fl., Kvinnherad kommune