Austmarka Eiendom AS

Austmarka sentrum

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Austmarka sentrum, gnr. 79, bnr. 107, 109, 110 m. fl., Radøy kommune Plan ID 12602017000500).