Askøy

Kvernhusdalen

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Kvernhusdalen, Gnr. 8, Bnr. 1, 6, 94 m.fl., Kleppe, i Askøy kommune.