Arne Handelslag Ll

Arnatveitvegen

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av detaljregulering for Arna, gnr. 287, bnr. 62, m fl. Arnatveitvegen i Bergen kommune.