Arenum Eiendom AS

Solheimsviken næringspark

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av endring, ev. mindre endring, av del av reguleringsplan ÅRSTAD, GNR 158 BNR 22 M. FL., SOLHEIMSVIKEN NÆRINGSPARK. BERGEN KOMMUNE. PLANID 115690100.