Ådnamarka

Vollavegen

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan ARNA, GNR. 287, BNR. 942 M.FL., VOLLAVEGEN. BERGEN KOMMUNE. Planarbeidet innebærer endring av plan nr. 20040000 ARNA. GNR. 302, BNR. 5, ÅDNAMARKA, BOLIGOMRÅDE A.