Publisert:

Studietur til Bilbao

Årets studietur gikk til Bilbao.

Et interessant sted å besøke. Flink med universell utforming. Byen ligger der i et kupert terreng i et dalsøkk. Spanias mest regnfulle by (muligens regner det litt mindre der enn i Bergen) En by vel verd å besøke med sin flotte arkitektur og med sine gode løsninger for utforming!

Tilsvarande

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]


Publisert