Gang- og sykkelveg i Ulvik

Ard arealplan gav beste tilbod

Ard arealplan gav beste tilbod på utarbeiding av detaljplan for gang- og sykkelveg langs Tyssevikvegen i Ulvik herad. Tilbodet gjeld utarbeiding av reguleringsplan og tekniske planar for ein strekning på om lag 750 meter mellom Ulvik kyrkje og Strand Fjordhotell på oppdrag frå kommunen.

Ard arealplan as skal utarbeide planane i samarbeid med det islandske konsulentfirmaet EFLA. EFLA har frå tidlegare brei konsulenterfaring frå Noreg med mellom anna utarbeiding av trafikkplanar, VA-planar, støy- og skredfarekartlegging m.m. Ard arealplan ser fram til planarbeidet og godt samarbeid med EFLA og Ulvik herad.

Sjå Google Maps-lenke til høgre for nærare planavgrensing.

Skriv ut

Kart og tilleggsfiler