Publisert:

Gang- og sykkelveg i Ulvik

Ard arealplan gav beste tilbodArd arealplan gav beste tilbod på utarbeiding av detaljplan for gang- og sykkelveg langs Tyssevikvegen i Ulvik herad. Tilbodet gjeld utarbeiding av reguleringsplan og tekniske planar for ein strekning på om lag 750 meter mellom Ulvik kyrkje og Strand Fjordhotell på oppdrag frå kommunen.

Ard arealplan as skal utarbeide planane i samarbeid med det islandske konsulentfirmaet EFLA. EFLA har frå tidlegare brei konsulenterfaring frå Noreg med mellom anna utarbeiding av trafikkplanar, VA-planar, støy- og skredfarekartlegging m.m. Ard arealplan ser fram til planarbeidet og godt samarbeid med EFLA og Ulvik herad.

Sjå Google Maps-lenke til høgre for nærare planavgrensing.

Tilsvarande

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]


Publisert