Ard arealplan er 5 år.

Ard arealplan kan i år feire 5 år som firma. I februar 2008 vart det heile starta av Kari og Geir, og i dag driv dei eit firma som tel sju tilsette. Ard har på desse åra arbeidd fram over 50 reguleringsplaner til sluttbehandling, og har no nær 100 planar i prosess. Vi er stolte av det som har vorte utretta og gler oss til mange spanande oppdrag for firmaet vidare.

I samband med jubileet førre månad, vart det heldt lag på kontoret vårt. Vi ynskjer å takke alle som hadde høve til å kome, til dei framifrå musikarane Hogne Holmås, Sigrid Moldestad, Anders Bitustøyl og Jørgen Sandvik som underhaldt oss, og til alle andre kundar og samarbeidspartnarar. Takk òg til bryggjemeister Daniel for det gode øllet som vart bryggja særleg for firmaet sitt jubileum.

Ard sitt jubileumsøl

Skriv ut

Kart og tilleggsfiler