Bekkjarvikveien boliger

Bekkjarvikveien boliger

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av detaljregulering for Åsane, gnr. 186 bnr. 85 mfl. Bekkjarvikveien boliger.