Vegen blir ikkje til av seg sjølv

Vegen blir ikkje til av seg sjølv

Vegen blir ikkje til av seg sjølv

I mange planarbeid er det heilt naudsynt å knyte til seg ein vegingeniør. Veg og tilkomst er ofte sentrale problemstillingar i planarbeidet. Dette gjeld særskilt fortettingsprosjekt

Skriv ut