Tenkjer du langsiktig?

Tenkjer du langsiktig

Tenkjer du langsiktig

Planarbeid kan ta si tid. Kva problemstillingar ein møter på er avgjerande for tida det tek.
Eit planarbeid kan ta frå 1-5 år, og i særskilde tilfelle lengre tid. Det vanlegaste er 3-4 år. Sjå video om Utrustningsbygget, Bergen Legevakt i profilen vår.

Skriv ut

Kart og tilleggsfiler