Støy!

Støy

Støy

Støy må greiast ut i mange reguleringsplanar, og då må det lagast støyrapport av fagfolk.
Det er særs viktig at framtidige bustader ikkje får støy over tillatne grenseverdiar!

Skriv ut

Kart og tilleggsfiler