Snarvegar og gangvegar

Visste du? Snarvegar og gangvegar

Snarvegar og gangvegar

Ynskje er at alle skal gå meir. Dei som går skal prioriterast før andre transportgrupper. Då treng vi eit godt gangnettverk.

Vi som arealplanleggarar må ta vare på, og tilretteleggje fleire snarvegar i prosjekta våre.

Snarvegar og gangvegar som er gode for den som også går og trillar barnevogn eller nyttar rullestol.

Å gå er viktig for helse, trivselog miljø.

Skriv ut