Raudliste for truga artar

Raudliste for truga artar

Raudliste for truga artar er ein oversikt over dei artane som står i fare for å døy ut i Noreg. Lista er laga med det overordna målet om å stoppe tap av biologisk mangfald (St.mld. nr. 21, 2004-2005).

I alle planforslag skal det kartleggjast raudlista artar innanfor og i nærleiken av planområdet. Nokre sårbare artar i Noreg er mellom anna sothøne, ask, barlind og elvemusling.

Skriv ut

Kart og tilleggsfiler