Overvatn er eit viktig tema.

Overvatn er eit viktig tema.

Overvatn er eit viktig tema.

Overflatevatn er overflateavrenning frå regn og smeltevatn.
Handtering av overvatn er eit viktig tema i alle planar.
Det omfattar løysingar for å infiltrere, fordryge eller avleie vatnet.
Dette er verkemiddel for å hindre at overvatnet fører til skade eller ulempe på din og andre sin eigedom.

Skriv ut