Nokre raske plantips

Nokre raske plantips

Nokre raske plantips

• Det er viktig å ha kontroll på eigedomsgrenser i alt planarbeid.
• Og informasjon finn ein t.d. hjå Kartverket.no
• Eigedomsgrenser kan ha varierande kvalitet.
• Nyare grenser er kartfesta med koordinatar med god nøyaktigheit.
• Usikre grenser må målast opp for å unngå problem om eigartilhøva.
• Det må vere samsvar mellom kart og terreng etter regulering.

Skriv ut

Kart og tilleggsfiler