Barnetråkk er ein metode

Barnetråkk som metode

Barnetråkk som metode

Barnetråkk er ein metode nytta av det offentlege for å kartleggje områder barn og unge brukar til leik og opphald, samt skule- og fritidsveg.

Registreringane blir utført digitalt der barn får fortelje korleis det nytter staden der dei bur, og om dei vil ha noko annleis. Det er nyttig å undersøke barnetråkk ved oppstart av nye reguleringsplanar.

Metoden hjelper oss som arealplanleggarar å ta omsyn til viktige områder for barn og unge.

Skriv ut

Kart og tilleggsfiler