Visste du?

Kven skal ha plass på parkeringsplassen?

Visste du dette?