Straume

Straume næringspark

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-14, varslar vi om at vi vil sende inn søknad om mindre endring eller reguleringsendring i deler av reguleringsplan for Straume næringspark, med plan ID 1246_20010004, i Fjell kommune.

S 3 b Straume sentrum – utviding av plangrense

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8) vert det varsla om utviding av plangrense for pågåande arbeid med detaljregulering for s 3 b Straume sentrum, gnr. 35, bnr. 398 m. fl, Fjell kommune. Arbeidet med reguleringsplanen har no vist at det er naudsynt å utvide plangrensa noko.

Bildøyvegen 33

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-14, varslar vi om at vi vil sende inn søknad om mindre endring eller reguleringsendring i deler av reguleringsplan for Straume Næringspark, med plan ID 1246_20010004, i Fjell kommune.

Bakkane

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Bakkane, gnr. 35, bnr. 172,365 m. fl. – Straume, i Fjell kommune.

Høgestølen, Fjell kommune

Høgestølen gnr. 35, bnr. 34 m.fl. – Straume (planID: 20130018) vart godkjent i Fjell kommunestyre 3. august 2015.

Nordra Lia

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Nordra Lia, gnr. 38, bnr. 226, m. fl. – Anglavika, i Fjell kommune.

Sartorvegen 8-10

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Sartorvegen 8-10 , gnr. 35, bnr. 281,345 m.fl., i Fjell kommune.

Høgestølen

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Høgestølen, gnr. 35, bnr. 34, m. fl. – Straume, i Fjell kommune.

Solsvik

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong reguleringsendring eller mindre endring av planID: 20070051 Solsvik 25/1 m. fl., Fjell kommune.

Straume

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Straumsfjellet Sør, gnr. 41, brn. 578 m.fl. – Straume, Fjell kommune.