Endring nr.2 av detaljregulering for gbnr. 50/3 m.fl. – N. Bjorøyna

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-14 andre ledd, varslar vi om endring etter forenkla prosess for detaljreguleringsplan for gbnr. 50/3 m.fl -N.Bjorøyna, PlanID: 124620040003.

Detaljregulering for Lambhusvegen, Skoge i Øygarden kommune.

I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast oppstart av detaljregulering for Lambhusvegen, Gbnr 150/214 m.fl. – Skoge, Øygarden kommune. PlanID: 20220012.

Døsjeneset

MELDING OM BEGRENSA OFFENTLEG ETTERSYN – DØSJENESET I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-10 varslast det no om at planforslaget for Døsjeneset gnr. 46 bnr. 26, 113 mfl. – Døsje, planid: 124620160001, skal leggjast ut på begrensa offentleg ettersyn.